หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
***ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ  อามีน
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
 25-10-2566 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567  
 07-09-2566 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566  
 23-02-2564 เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.2543  
 28-10-2563 แผนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 28-10-2563 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 05-06-2562 แผนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2561
 02-10-2560 แผนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2561
 30-09-2558 ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559
 01-10-2553 สถานะการคลังของเทศบาล/กิจการประปา(พ.ศ.2550-2552)
หน้าที่ 1