หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
***ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ  อามีน
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักย...

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ...

โครงการจิตอาสาต่อการอนุ...

เชิญชวนบุคคลภายนอก/ผู้มา...

กิจกรรม "MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ป...

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท...

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ...

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถ...

โครงการส่งเสริมศักยภาพเ...

โครงการอบรมฝึกว่ายน้ำเพ...

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่...

โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใ...

โครงการส่งเสริมอาชีพชุม...

โครงการป้องกันต่อต้านยา...

โครงการหรรษาฮารีรายออีด...

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ...

ต้อนรับนักท่องเที่ยวจาก...

เดินรณรงค์...ขอเชิญชวน ผู้...

ปัจจุบันภาวะโลกร้อนเป็น...

รับสมัครเลือกตั้งนายกเท...

ประชุมประชาคมผู้ขอรับคว...

เชิญชวนบุคคลภายนอก/ผู้มา...

ทต.ตันหยง เตรียพร้อมกีฬา...

โครงการฝึกอบรมการจัดการ...

นายสาเหะมูหามัด อัลอิดร...

สวัสดีปีใหม่ ปี 2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายสาเห...

นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุ...

ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนข...

สรุปกิจกรรมที่เทศบาลดำเ...
หน้าที่ 1 2 3 4