หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
 13-09-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ที่ดินเทศบาล(สนามโยงนก) - ฝ่ายกองคลัง 
 09-09-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกโดยการปูทับ ถนนเทศบาล 1 - ฝ่ายกองคลัง 
 24-08-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ที่ดินเทศบาล(สนามโยงนก) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 15 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนรายการที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีคัดเลือก - ฝ่ายกองคลัง 
 20-08-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - ฝ่ายกองคลัง 
 19-08-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก โดยการปูทับถนนเทศบาล 1 หนา 5 เซนติเมตร กว้าง 7-11 เมตร ยาว 850 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,870 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนรายการที่เทศบาลกำหนด ณ ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก - ฝ่ายกองคลัง 
 30-07-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ที่ดินเทศบาล(สนามโยงนก) - ฝ่ายกองคลัง
 20-07-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก โดยการทำการปูทับถนนเทศบาล 1 - ฝ่ายกองคลัง
 11-06-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 10-06-2564 ประกาศ เทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - ฝ่ายกองคลัง
 08-06-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพ่นสีแลคเกอร์โซฟาหวาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 28-05-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ตามโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 20-05-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 6025 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 17-05-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคูระบายน้ำ ถนนเทศบาล 6 จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 30-04-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 30-04-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4301 ปัตตานี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 29-04-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 27-04-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 27-04-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 10 วัน ตามโครงการจัดงานเดือนรอมฎอนอัลมูบาร็อก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 09-04-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหัตถการ(ขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศชาย)ตามโครงการขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 08-04-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคูระบายน้ำ จำนวน 4 ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 07-04-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน(ผ้าขาวม้า) จำนวน 12 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 07-04-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 07-04-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 07-04-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6