หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
***ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ  อามีน
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
ที่อยู่เทศบาลตำบลตันหยง
408 หมู่ 2 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150
โทรศัพท์ 073-487-104-5 โทรสาร 073-487-104-5 ต่อ 111
Email: tbtanyong1@gmail.com
ติดต่อนายกเทศมนตรี
นายไซยิดอับดุลฮากีม อัลยุฟรี
นายกเทศมนตรีตำบลตันหยง
Email : sayed89106@gmail.com
แผนที่การเดินทาง
https://goo.gl/maps/U48TYcWhzb8VUrcM8