หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
***ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ  อามีน
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
 
นางมารียัม แวนิ
นักวิชาการศึกษา รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
         

นางสาวฮานีซะ ดอเลาะ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตันหยง

นางสาวอุมัย เบ็ญวรรดารุส
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตันหยง

นางสาวรุสมีนา วาเย็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ