หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
***ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ  อามีน
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์
ชื่อ-สกุล
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์
เรื่อง
รายละเอียด
แนบไฟล์

เฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล *.pdf *.xls *.xlsx *.ppt *.pptx *.doc *.docx *.png *.jpg *.zip *.rar และ *.gif เท่านั้น