หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
***ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ  อามีน
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
 
นายเจ๊ะมูหามัดสัน เจ๊ะอูมา
ปลัดเทศบาล
         
นางสาวโรสณา แยนา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
         

นางนัสหม๊ะ โตะดะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวสุไรดา แวสาเมาะ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายอับดุลบาซิ ยีลาเตะ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายแวฮาซัน มูซอดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวซาบีเราะ บาโงแล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวตอหิเราะ ลาเตะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอูยี เบ็ญฮาวัน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายไซยฟุดดีน กูนิง
จ้างเหมาบริการ