หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
***ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ  อามีน
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
 
นายมูหามะ เจะแว
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลเลาะ เจะโวะ
รองประธานสภาเทศบาล
         
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตันหยง เขต 1

นายมูหามะ เจะแว
สมาชิกสภา

นายอาแซ เบ็ญฮะสันต์
สมาชิกสภา

นายซาลาฮูดิน อาแว
สมาชิกสภา

นางสูฮายา ดอเลาะ
สมาชิกสภา

นายซอมะ อาแว
สมาชิกสภา

นายมะลางิง หะยีดือราปู
สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตันหยง เขต 2

นายอับดุลเลาะ เจะโวะ
สมาชิกสภา

นางแวย๊ะ แวดอยี
สมาชิกสภา

นายหามะ วานิ
สมาชิกสภา

นางแวมืองีแย แวหามะ
สมาชิกสภา

นายมูหัมมัดสุกรี ตาเยะ
สมาชิกสภา

นายสาเหะอาหัมมัด เดร์แม
สมาชิกสภา