หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
***ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ  อามีน
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
 29-11-2566 ประกาศรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 26-10-2566 ประกาศรายงานการรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 26-10-2566 ประกาศรายงานการรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 26-10-2566 รายการข้อมูลการเงิน(เงินสะสม)  
 12-07-2566 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3  
หน้าที่ 1