หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
***ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ  อามีน
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
 12-09-2566 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (นายกมอบหมาย)  
 28-02-2566 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565  
 29-12-2565 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  
 26-09-2565 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2  
 18-08-2565 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1  
 08-08-2565 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
 30-05-2565 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
 09-02-2565 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564
 28-12-2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
 28-09-2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
 13-08-2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 29-07-2564 รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
 25-05-2564 รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 ประจำปี 2564
 18-05-2564 รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง ครั้งแรก
 06-05-2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
 28-09-2563 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
 17-08-2563 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
 04-08-2563 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
 03-06-2563 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
 03-06-2563 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
 03-06-2563 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 03-06-2563 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
 03-06-2563 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
 03-06-2563 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
หน้าที่ 1 2