หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง การประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565
รายละเอียด :
     ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง  การประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย  พ.ศ.2565
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 67,279 Bytes
      2.ไฟล์แนบที่ 2 (ชนิดไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 74,001 Bytes
      3.ไฟล์แนบที่ 3 (ชนิดไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 53,418 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 21-12-2564