หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำถนนเทศบาล 8 หมู่ที่ 2 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง กว้าง 5-6 เมตร ยาวรวม ไม่น้อยกว่า 766 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,977 ตารางเมตร รางระบายน้ำกว้าง 1 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.9 เมตร โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียด :
     ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำถนนเทศบาล 8 หมู่ที่ 2 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง กว้าง 5-6 เมตร ยาวรวม    ไม่น้อยกว่า 766 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,977 ตารางเมตร รางระบายน้ำกว้าง 1 เมตร   ลึกเฉลี่ย 0.9 เมตร  โดยวิธีคัดเลือก
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 60,721 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 18-01-2565