หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ที่ดินเทศบาล(สนามโยงนก)
รายละเอียด :
     ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 15 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนรายการที่เทศบาลกำหนด
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 10,923,083 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 13-09-2564