หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก โดยการปูทับถนนเทศบาล 1 หนา 5 เซนติเมตร กว้าง 7-11 เมตร ยาว 850 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,870 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนรายการที่เทศบาลกำหนด ณ ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียด :
     ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก โดยการปูทับถนนเทศบาล 1 หนา 5 เซนติเมตร กว้าง 7-11 เมตร ยาว 850 เมตร หรือ   มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,870 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนรายการที่เทศบาลกำหนด ณ ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  โดยวิธีคัดเลือก 
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 109,060 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 19-08-2564