หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด :
     ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่โรงเรียนบ้านตันหยงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตันหยง ช่วงวันที่ 18 พ.ค.-30มิ.ย. 63 และช่วงวันที่ 1 ก.ค. - 30 พ.ย. 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 353,871 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 29-06-2563