หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
 17-02-2564 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตันหยง - ฝ่ายสำนักปลัด 
 16-02-2564 ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด - ฝ่ายสำนักปลัด 
 05-02-2564 หลักฐานการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตันหยง - ฝ่ายสำนักปลัด 
 05-02-2564 ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตันหยง - ฝ่ายสำนักปลัด 
 05-02-2564 ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลตันหยง - ฝ่ายสำนักปลัด 
 05-02-2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตันหยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-02-2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตันหยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี - ฝ่ายสำนักปลัด
 28-01-2564 บทความเรื่อง ถึงไม่เกี่ยวข้องก็อยากรู้ - ฝ่ายสำนักปลัด
 28-01-2564 บทความเรื่อง ดัดแปลงอาคารตรงกับใบอนุญาตหรือเปล่า - ฝ่ายสำนักปลัด
 28-01-2564 บทความเรื่อง ปลดผมจากตำแหน่งทำไม - ฝ่ายสำนักปลัด
 28-01-2564 บทความเรื่อง ขอชื่อคนร้องเรียนหน่อย - ฝ่ายสำนักปลัด
 28-01-2564 บทความเรื่อง นายกเล็กมาทำงานจริงหรือเปล่า - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-01-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563) - ฝ่ายกองคลัง
 06-01-2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานงานตรวจเงินแผ่นดิน - ฝ่ายกองคลัง
 04-01-2564 ประกาศ ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาบริเวณสนามฟุตบอล เทศบาลตำบลตันหยง - ฝ่ายกองการศึกษา
 03-12-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - ฝ่ายกองคลัง
 27-11-2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-11-2563 บทความเรื่อง กลัวบ้านพัง - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-11-2563 บทความเรื่อง คุณไม่เว้นระยะทางสังคม - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-11-2563 บทความเรื่อง เกษียณแล้ว ทำไมยังให้ทำงาน - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-11-2563 บทความเรื่อง อยากรู้ว่าใครไล่ - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-11-2563 บทความเรื่อง แอบดูครูกับลูก - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-11-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - ฝ่ายกองคลัง
 09-11-2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8