หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
 22-09-2563 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน - ฝ่ายสำนักปลัด 
 22-09-2563 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน - ฝ่ายสำนักปลัด 
 22-09-2563 สิทธิของประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวก - ฝ่ายสำนักปลัด 
 03-09-2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน - ฝ่ายสำนักปลัด 
 02-09-2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง - ฝ่ายสำนักปลัด 
 28-08-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 27-08-2563 บทความเรื่อง เอายังไงดี - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-08-2563 บทความเรื่อง ขายแพง แต่ไปแจ้งว่าขายถูก - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-08-2563 บทความเรื่อง โครงการดี ต้องดูได้ - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-08-2563 บทความเรื่อง ก็ผมมีสิทธิ์ - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-08-2563 บทความเรื่อง ชาวบ้านได้อะไร - ฝ่ายสำนักปลัด
 26-08-2563 การส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล(บี๑๐๐) - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-08-2563 ประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบท - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-08-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-08-2563 บทความเรื่อง ไม่ยอมตามใจ - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-08-2563 บทความเรื่อง ขึ้นทางนี้ ลงทางนั้น - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-08-2563 บทความเรื่อง จบได้สวย - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-08-2563 บทความเรื่อง เปลี่ยนตัวผู้เล่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-08-2563 บทความเรื่อง มีอะไร ผมขอหมด - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-08-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 31-07-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงเรื่อง การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 - ฝ่ายกองคลัง
 30-07-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 23-07-2563 ประกาสเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-07-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6