หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
 30-11-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ - ฝ่ายกองคลัง 
 01-10-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปี 2564 - ฝ่ายกองคลัง 
 16-09-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง - ฝ่ายกองคลัง 
 03-09-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประปาเชื่อมท่อบ่อบาดาลกับโรงผลิตน้ำประปา จำนวน 1 โครงการ - ฝ่ายกองคลัง 
 28-08-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบ่อบาดาล และอุปกรณ์อื่น ๆ จำนวน 1 โครงการ - ฝ่ายกองคลัง 
 21-08-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ฝ่ายกองคลัง
 14-08-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ - ฝ่ายกองคลัง
 11-08-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อเมนประปาถนนเทศบาล - ฝ่ายกองคลัง
 09-10-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง - ฝ่ายกองคลัง
 26-09-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟันท์ติก ซอยร้านกาแฟยูโซ๊ะ - ฝ่ายกองคลัง
 16-09-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนน คสล.ถนนเทศบาล 6 ซอย6/4 - ฝ่ายกองคลัง
 13-09-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟันท์ติกถนนเทศบาล 7 - ฝ่ายกองคลัง
 09-09-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟันท์ติก ซอยร้านกาแฟยูโซะ - ฝ่ายกองคลัง
 09-09-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศราคากลางซ่อมถนน คสล.ถนนเทศบาล 6 ซอย 6/4 - ฝ่ายกองคลัง
 02-09-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างคูระบายน้ำถนนเทศบาลซอย 5/1(ซอยหลังตลาด) - ฝ่ายกองคลัง
 27-08-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกิจการประปา(อาคารเก็บจ่ายสารเคมี อาคารเก็บน้ำใสโรงสูบ) - ฝ่ายกองคลัง
 20-08-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่ดินบริเวณสนามโยงนก - ฝ่ายกองคลัง
 16-08-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างคูระบายน้ำถนนเทศบาลวอย 5/1 (ซอยหลังตลาด) - ฝ่ายกองคลัง
 08-08-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟันท์ติกถนนเทศบาล 7 - ฝ่ายกองคลัง
 07-08-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโรงจอดรถหน้ามัสยิดริมถนนเทศบาล 4 (ชุมชนตลาด) - ฝ่ายกองคลัง
 12-07-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อที่ดิน - ฝ่ายกองคลัง
 10-07-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโรงจอดรถหน้ามัสยิด - ฝ่ายกองคลัง
 28-06-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหลังอาคารอเนกประสงค์(ชุมชนชะเอาะ) - ฝ่ายกองคลัง
 28-06-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(ชุมชนชะเอาะ) - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3