หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างคูระบายน้ำถนนเทศบาลวอย 5/1 (ซอยหลังตลาด)
รายละเอียด :
     จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำถนนเทศบาลซอย 5/1 (ซอยหลังตลาด) ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 110 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน-รายการที่เทศบาลกำหนด ณ หมู่ที่ 2 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 501,288 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 16-08-2562