หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดทำเสาโยงนกส่งเสริมอาชีพชุมชนเทเศบาล
รายละเอียด :
     โครงการจัดทำเสาโยงนกส่งเสริมอาชีพ เสาท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 นิ่้ว ยาว 6.00 เมตร จำนวน 500 ต้น ณ บริเวณที่ดินเทศบาล ถนนเทศบาล 7 หมู่ 2 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 01-04-2562