หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตันหยง
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กิจการประปา
 
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกโดยการปูทับ ถนนเทศบาล 1
รายละเอียด :
     ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกโดยการปูทับ ถนนเทศบาล 1 หนา 5 เซนติเมตร  กว้าง  7-11  เมตร  ยาว  850 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,870 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนรายการที่เทศบาลกำหนด
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 9,957,381 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 09-09-2564