ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
Control Panel
ประชุมประชาคมประชุมประชาคมตำบลเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
     ประชุมประชาคมประชุมประชาคมตำบลเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และทบทวนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ตำบลเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และทบทวนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [16/06/2564]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย ประจำปี 2564
     โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย ประจำปี 2564 [15/06/2564]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
     การประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [27/05/2564]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
     การประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [21/05/2564]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 01/06/2564 บทความเรื่อง ขอสินเชื่อสู้โควิดหน่อยครับ
 01/06/2564 บทความเรื่อง ขอตรวจสอบคู่สมรสของลูกหนี้
 01/06/2564 บทความเรื่อง มีสิทธิขอแต่ไม่ควรได้
 01/06/2564 บทความเรื่อง เงินบริจาคอยู่ไหน
 
 11/06/2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10/06/2564 ประกาศ เทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 28/05/2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ตามโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17/05/2564 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคูระบายน้ำ ถนนเทศบาล 6 จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
 
นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส
 
นายเจ๊ะมูหามัดสัน เจ๊ะอูมา
 
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 54