เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel

ที่
ชื่อ อบต.
อำเภอ
หมายเลขโทรศัพท์
1
จะรัง
ยะหริ่ง 0-7349-9367
2
ตอหลัง
ยะหริ่ง 0-7348-7144
3
ตะโละ
ยะหริ่ง 0-7333-5428
4
ตะโละกาโปร์
ยะหริ่ง 0-7333-7096
5
ตันหยงดาลอ
ยะหริ่ง 0-7348-7091
6
ตาแกะ
ยะหริ่ง 0-7333-0195 ต่อ 14
7
ตาลีอายร์
ยะหริ่ง 0-7333-5453
8
บาโลย
ยะหริ่ง 0-7333-5293
9
ปิยามุมัง
ยะหริ่ง 0-7335-3344
10
มะนังยง
ยะหริ่ง 0-7348-7112
11
ราตาปันยัง
ยะหริ่ง 0-7332-1014
12
สาบัน
ยะหริ่ง 0-7348-7137
13
หนองแรด
ยะหริ่ง 0-7333-6796
14
แหลมโพธิ์
ยะหริ่ง 0-7333-7097