เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟันท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 6[ฝ่ายกองคลัง]
รายละเอียด :
     ด้วยเทศบาล จะจัดจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟันท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 6  รายละเอียดตามไฟล์ที่มาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 8,530,916 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 13-03-2563