เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ
รายละเอียด :
     ด้วยเทศบาลตำบลตันหยง มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อสภาพ จำนวน 103 รายการ (ตามบัญชีรายการพัสดุแนบท้าย)
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 4,757,430 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 11-03-2563