เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประมูลราคาเช่าอาคาร คสล. 1 ชั้น 1 หลัง อาคารสำนักงาน(หลังเก่า) ของเทศบาลตำบลตันหยง
รายละเอียด :
     ตามรายละเอียดแนบท้าย
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 143,630 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 19-02-2563