เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประมูลราคาเช่าอาคาร คสล. 2 ชั้น 2 คูหา จำนวน 1 หลัง
รายละเอียด :
     ประมูลราคาเช่า อาคาร คสล. 2 ชั้น 2 คูหา จำนวน 1 หลัง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 2,441,503 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 09-08-2562