เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :
     ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟันท์ติก ซอยร้านกาแฟยูโซ๊ะ,โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟันทืติกถนนเทศบาล 7
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1,017,344 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 08-08-2562