เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
รายละเอียด :
     ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง การจัดซื้อที่ดินบริเวณสนามโยงนกเทศบาล หมู่ที่ 2 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 538,732 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 09-07-2562