เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เพจ กองการเลือกตั้ง
รายละเอียด :
     ประชาสัมพันธ์เพจ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาองค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสรรหา ส.ว. /ส.ส. และการจัดการเลือกตั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 19,622,932 Bytes
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 09-01-2562