เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : โครงการกำกับติดตามและพัฒนามาตราฐานเครื่องมือ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตันหยง
รายละเอียด :
     โครงการกำกับติดตามและพัฒนามาตราฐานเครื่องมือ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตันหยง ได้แต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤษจิกายน 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ tif) ขนาดไฟล์ 2,038,136 Bytes
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 12-11-2561