เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศผู้ชนะราคา
รายละเอียด :
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อแมนประปาถนนเพชรเกษมขนาดท่อแมนประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 132 เมตร ตามแบบแปลน-รายการที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 211,913 Bytes
ฝ่าย : กิจการประปา
เมื่อวันที่ : 19-09-2561