เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
รายละเอียด :
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 270,082 Bytes
      2.ไฟล์แนบที่ 2 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 319,170 Bytes
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 31-10-2559