เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมารณายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
รายละเอียด :
     ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมารณายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 278,389 Bytes
      2.ไฟล์แนบที่ 2 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 305,493 Bytes
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 30-09-2559