ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
Control Panel
 29-06-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - ฝ่ายกองคลัง 
 21-06-2563 บทความ ท่าน ก็โดนเหมือนกัน - ฝ่ายสำนักปลัด 
 21-06-2563 บทความ บ้านผมไม่ตรงตามแบบ - ฝ่ายสำนักปลัด 
 21-06-2563 บทความ แจ้งผิด แจ้งใหม่ได้ - ฝ่ายสำนักปลัด 
 21-06-2563 บทความ คนเดียวกันหรือเปล่า - ฝ่ายสำนักปลัด 
 21-06-2563 บทความ ขอไปสู้คดีต่อ - ฝ่ายสำนักปลัด
 12-05-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2563 ช่วงวันที่ 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63 - ฝ่ายกองคลัง
 30-04-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.-มี.ค.63 - ฝ่ายกองคลัง
 24-04-2563 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-04-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเขื่อนกันตลิ่งริมคลองตันหยง - ฝ่ายกองคลัง
 27-03-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ5 ถนนเทศบาล 6 - ฝ่ายกองคลัง
 26-03-2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเขื่อนกันตลิ่งริมคลองตันหยง - ฝ่ายกองคลัง
 13-03-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟันท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 6[ฝ่ายกองคลัง] - ฝ่ายกองคลัง
 11-03-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ - ฝ่ายกองคลัง
 27-02-2563 ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2563 และสมัยแรกประจำปี 2564 - ฝ่ายสำนักปลัด
 26-02-2563 ประกาศ การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-02-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประมูลราคาเช่าอาคาร คสล. 1 ชั้น 1 หลัง อาคารสำนักงาน(หลังเก่า) ของเทศบาลตำบลตันหยง - ฝ่ายกองคลัง
 24-01-2563 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-01-2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 - ฝ่ายกองคลัง
 16-01-2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562 สที่ 1 เดือนต.ค. - ฝ่ายกองคลัง
 13-01-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน - ฝ่ายกองคลัง
 09-01-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - ฝ่ายกองคลัง
 03-01-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตเทศบาลตำบลตันหยง - ฝ่ายกองคลัง
 29-10-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4