ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
Control Panel
 27-11-2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา - ฝ่ายสำนักปลัด 
 23-11-2563 บทความเรื่อง กลัวบ้านพัง - ฝ่ายสำนักปลัด 
 23-11-2563 บทความเรื่อง คุณไม่เว้นระยะทางสังคม - ฝ่ายสำนักปลัด 
 23-11-2563 บทความเรื่อง เกษียณแล้ว ทำไมยังให้ทำงาน - ฝ่ายสำนักปลัด 
 23-11-2563 บทความเรื่อง อยากรู้ว่าใครไล่ - ฝ่ายสำนักปลัด 
 23-11-2563 บทความเรื่อง แอบดูครูกับลูก - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-11-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - ฝ่ายกองคลัง
 09-11-2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-11-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง - ฝ่ายกองคลัง
 02-11-2563 บทความเรื่อง ต้องปิดตลอดไปหรือไม่ - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-11-2563 บทความเรื่อง ไม่ใช่ลูก แต่ไปด้วยทุกที่ - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-11-2563 บทความเรื่อง ไม่จ่าย แต่อยากรู้ - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-11-2563 บทความเรื่อง ถึงทางตัน - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-11-2563 บทความเรื่อง สนามฟุตบอล แต่เล่นไม่ได้ - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-10-2563 ประกาศเทเศบาลตำบลตันหยง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 - ฝ่ายกองคลัง
 30-10-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - ฝ่ายกองคลัง
 21-10-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-10-2563 บทความเรื่อง วิธีจัดการกับหมู - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-10-2563 บทความเรื่อง อย่าเพิ่งขุด ขอดูก่อน - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-10-2563 บทความเรื่อง ขอดูโครงการทั้งแล้ง ทั้งท่วม - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-10-2563 บทความเรื่อง มีเจ้าของหรือเปล่า - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-10-2563 บทความเรื่อง ขอโอกาสให้ผมเถอะครับ - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-10-2563 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563) - ฝ่ายกองคลัง
 22-09-2563 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7