ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
Control Panel

          เทศบาลตำบลตันหยงเป็นเมืองที่มีมาตั้งแต่สมัยลังกาสุกะ  ซึ่งได้ทิ้งหลักฐานโบราณสถานเก่าแก่  คือ  มัสยิดอาโห สร้างขึ้นในยุคแรก  ๆ ที่ชาวปัตตานีเข้ารับศาสนาอิสลาม  ซึ่งเชื่อกันว่าวิถีชีวิตและความเชื่อของศาสนาเดิม เช่น ฮินดู  และพุทธก็ยังมีอยู่  ดังนั้นรูปและโครงสร้างของมัสยิดดูจะคล้ายกับสถาปัตยกรรมแบบพุทธ  คือคล้ายกุฏิเล่าต่อจากผู้อาวุโสหลาย  ๆ รุ่น  ในชุมชนว่ามัสยิดอาโหเดิมสร้างอยู่ริมแม่น้ำตันหยง  แต่ประสบกับน้ำท่วมถึงทุกปี  ประชาชนจึงได้ร่วมกันยกมัสยิดนี้ไปไว้ในที่สูงที่ซึ่งอยู่ในปัจจุบัน  ผู้อาวุโสคนเดียวกันเล่าว่าตั้งแต่จำความกันได้มัสยิดนี้ตั้งอยู่ที่นี้แล้ว  จึงไม่ทราบว่าได้ย้ายมากี่ร้อยปีมาแล้วและจะเป็นคำตอบที่ยากยิ่งว่ามัสยิดนี้สร้างมาสมัยใด แต่หากดูสถาปัตยกรรมแล้วน่าจะเชื่อได้ว่าเป็นยุคแรก ๆ ของอิสลามเพราะลักษณะอาคาร  ยังไม่มีเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมอิสลาม  แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากหลักฐานที่พบเห็นที่เก่าแก่ที่สุดคือหินบนหลุมฝังศพของมุสลิมที่เสียชีวิต มัสยิดอาโหหรือสุเหร่าอาโห เป็นศาสนสถานที่ยังคงใช้อยู่  ปัจจุบันชุมชนได้ซ่อมแซมและเสริมฐานของมัสยิดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  และมีการสร้างบันไดเพิ่มเติมด้านหน้าประตูทางเข้า  ตลอดจนการสร้างอาคารอเนกประสงค์เล็ก ๆ อยู่ด้านขวาของอาคารมัสยิดทำให้ทัศนียภาพของมัสยิดถูกบดบังไปบางส่วน  อย่างไรก็ตามประตู  หน้าต่าง  ตลอดจนช่องลม  ทั้งด้านหน้าและด้านข้าง  ยังมีไม้แกะสลักลายดอกไม้สวยงาม  ประดับอยู่ถึงแม้จะไม่ครบทุกบานและทุกช่อง  แต่ก็ยังสามารถชื่นชมความงดงามในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตอีกมาก

          มัสยิดอาโห ตั้งอยู่ในหมู่บ้านตันหยง     ห่างจากสำนักงานเทศบาลตำบลตันหยง  ประมาณ  1  กิโลเมตร  นอกจากมัสยิดอาโหแล้วยังมีโบราณสถานที่ควรแก่การศึกษาซึ่งได้ทิ้งร่องรอยของความเจริญไว้ในอดีตคือมีบ่อน้ำเก่าแก่  มีทัศนียภาพของเมืองที่สวยงามคือมีแม่น้ำตันหยงตั้งอยู่ย่านศูนย์กลางตลาดตันหยงหากปรับปรุงริมแม่น้ำสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังจะมีทัศนียภาพที่สวยงามมากยิ่ง  อีกทั้งประชาชนมีความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมเรียบร้อยง่ายมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถตัดเย็บเสื้อตะโละบลางอ  (เสื้อสุภาพบุรุษ)  ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้ชายที่นับถือศาสนาอิสลามได้อย่างประณีตสวยงาม  และชาวบ้านยังสามารถทำขนมหม้อแกงเป็นขนมพื้นเมืองมีชื่อมาตั้งแต่โบราณสิ่งเหล่านี้จึงเป็นจุดสำคัญยิ่งที่เทศบาลฯ จะต้องส่งเสริมการจัดทำร้านค้าริมทางและประชาสัมพันธ์ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่ผ่านชุมชนเทศบาลตันหยงต่อไป