ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
Control Panel
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกากศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ำสาธารณะ
รายละเอียด :
     โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 600 เมตร ตามแบบแปลน-รายการเทศบาลกำหนด
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 0 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 29-01-2564