ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
Control Panel
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
รายละเอียด :
     รายละเอียดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะระบบกล้องวงจรปิด ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และอุปกรณ์จำเป็นตามเทศบาลกำหนด
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 108,825 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 09-10-2562