เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟันท์ติก ซอยร้านกาแฟยูโซ๊ะ
รายละเอียด :
     ขนาดกว้าง 5.00  เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 295.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 1,475.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลน-รายการที่เทศบาลกำหนด
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 190,609 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 26-09-2562