เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนน คสล.ถนนเทศบาล 6 ซอย6/4
รายละเอียด :
     มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร ณ หมู่ที่ 2 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลน-รายการที่เทศบาลกำหนด
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 115,356 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 16-09-2562