เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟันท์ติกถนนเทศบาล 7
รายละเอียด :
     ขนาดกว้าง  4.00-5.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,040.00 เมตร หนาเแลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,180.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน-รายการที่เทศบาลกำหนด ณ ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 126,079 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 13-09-2562