เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อที่ดิน
รายละเอียด :
     โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณสนามโยงนก จำนวนเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 3 ไร่ รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1,271,603 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 12-07-2562