เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโรงจอดรถหน้ามัสยิด
รายละเอียด :
     ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโรงจอดรถหน้ามัสยิด ริมถนนเทเศบาล 4 (ชุมชนตลาด) ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 4 เมตร ตามแบบแปลนรายการที่เทศบาลกำหนด
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 638,604 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 10-07-2562