เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(ชุมชนชะเอาะ)
รายละเอียด :
     จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ชุมชน(ชะเอาะ) ขนาดกว้าง .00 เมตร ยาว 5.00 เมตร ตามแบบแปลนรายการเทศบาลกำหนด หมู่ที่ 2 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 443,428 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 28-06-2562