เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหลังอาคารอเนกประสงค์(ชุมชนชะเอาะ)
รายละเอียด :
     ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหลังอาคารอเนกประสงค์(ชุมชนชะเอาะ) ขนาดกว้าง 2.70 เมตร ยาว 5.00 เมตร ตามแบบแปลนรายการที่เทศบาลกำหนด
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 559,518 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 11-06-2562