เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย1/3 ชุมชนตลาด ม.2
รายละเอียด :
     จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำถนนเทศบาลซอย 1/3  ชุมชนตลาด  ม.2 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45 เมตร ความยาวรวมสองข้างไม่น้อยกว่า 110.00 เมตร ตามแบบแปลนรายการที่เทศบาลกำหนด
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 297,229 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 11-06-2562