เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดทำเสาโยงนกส่งเสริมอาชีพชุมชนเทเศบาล
รายละเอียด :
     โครงการจัดทำเสาโยงนกส่งเสริมอาชีพ เสาท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 นิ่้ว ยาว 6.00 เมตร จำนวน 500 ต้น ณ บริเวณที่ดินเทศบาล ถนนเทศบาล 7 หมู่ 2 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 01-04-2562