เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ปรกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุด ดัน ฝังกลบขยะ
รายละเอียด :
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุด ดัน ฝังกลบขยะ ณ ที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลตันหยง รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 261,310 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 14-03-2562