เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา
รายละเอียด :
     สายถนนเพชรเกษม ขนาดท่อเมนประปา PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 132.00 เมตร ตามแบบแปลนรายการเทศบาลกำหนด
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 192,149 Bytes
      2.ไฟล์แนบที่ 2 (ชนิดไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 247,016 Bytes
ฝ่าย : กิจการประปา
เมื่อวันที่ : 10-09-2561