เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการขุดลอกทางน้ำเพื่อระบายน้ำท่วม ในเขตเทศบาล
รายละเอียด :
     เทศบาล ซอย 9/1 ความกว้าง 7.00 ม. ยาวรวม 220 ม.
เทศบาล ซอย 5/1 ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาวรวม 333 ม.
ถนนเทศบาล  8 ขนาดกว้าง 2.00 ม.  ยาว  550 ม.
หน้าเทศบาล ขนาดกว้าง  6.00 - 16.00 ม. ยาวรวม 272.00 ม. ขุดลึกเฉี่ย 0.60 ม.
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1,086,804 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 19-12-2560