เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง
รายละเอียด :
     เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบาตูกูนิง ถนนเทศบาล 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 205.00 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 820.00  ตารางเมตร ตามแบบแปลน-รายการที่เทศบาลกำหนด
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 276,702 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 27-11-2560